Funktioner

Funktioner

Leverantörsreskontra
Leverantörsreskontra

Elektroniska fakturor

Automatrisk betlaning av leverantösbetalningar

OCR-Tolk för leverantörfakturor

 

Bokförning
Bokförning

Flera dimentioner

Valutakonto

Budget, Prognos

Inventarier